การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.ศก.1

28/02/61 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์. นามศรี ผอ.สพป.ศก.1ให้เกียรติมานิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งในการสอบข้อสอบกลางและการจัดการเรียนการสอน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ความเห็นถูกปิด