การมอบทุนการศึกษา

24/02/61  รศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ มามอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และศิษย์เก่า จำนวน 9 ทุน 108,000 บาท 

ความเห็นถูกปิด