ผู้ใหญ่ใจดี

26/01/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งมีผู้ใหญ่ใจดี คุณสมคิด. น้ำทอง และญาติพี่น้องมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมนักเรียน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด