กิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพ

23/01/2561นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับบริการการตรวจฟันจากโรงพยาบาลวังหิน

ความเห็นถูกปิด