งานบุญผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดยนายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดงานบุญผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ยอดรับบริจาคข้าวเปลือก ๔,๓๕๔ กิโลกรัม ในช่วงเย็นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สู่ขวัญข้าวและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และงานบุญผ้าป่าข้าวเปลือกในปีนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือกประจำทุกปี

ความเห็นถูกปิด