กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน    ได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น  ตอบคำถาม              วาดภาพระบายสี  และแจกของรางวัล โดยท่านสุริยา  บูรณะ รักษาในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในครั้งนี้

 

ความเห็นถูกปิด