กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.โรงเรียนบ้านหนองครก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560  โดยท่านผอ.เกรียงไกร สูงสนิท      มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส   การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น ตอบคำถาม และแจกของรางวัล

ความเห็นถูกปิด