กีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  ธันวาคม 2560   โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง  ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   โดยท่าน ผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร  กล่าวรายงานและ ท่านนายก อบต.หนองไฮ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี   คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา          ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด