การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ปีการศึกษา 2560

ด้วย นายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 26 – 28   ธันวาคม   2560

 

 

ความเห็นถูกปิด