ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู นักศึกษาฝึกสอนและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง   โพนเขวา ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบรางวัลประเภทกรีฑา นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

ความเห็นถูกปิด