การประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ ,นายวิทยา สมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง นายอาธรณ์ หมื่นศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับการประเมิน ดังนี้
๑. นายสุรพล ปลื้มชิงชัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา การงานอาชีพ
๒. นางสาวจันทิมา ธนวาที ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา คอมพิวเตอร์
๓. นางจรรยา วงษ์ทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา วิทยาศาสตร์
๔. นายกิตติศักดิ์ ศรประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู สาขา คณิตศาสตร์
๕. นางสาวพิลาภรณ์ อนันเทพา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา ภาษาอังกฤษ
๖. นายกิตกร พิมพ์บัวมี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขา ดนตรี
การประเมินดำเนินการเรียบร้อยและขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูงสำหรับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ความเห็นถูกปิด