กิจกรรมส่งข้าราชการครูย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.25 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วังหิน 1 มีข้าราชการครู นายทวีศักดิ์  งามแสง ตำแหน่งครู คศ.3 ได้ย้ายเพืื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทางคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกันจอ นำโดยท่านผอ.ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ได้เดินทางไปส่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความคิดถึง ผูกพันธ์ และการต้อนรับที่ดีของทางโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

อุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงาน

ความเห็นถูกปิด