กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด          สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผอ.สุรชาติ  ทอนศรี ท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ความเห็นถูกปิด