เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  • วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ. เมืองฯ จ. ศรีสะเกษพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมความพร้อม ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ
  • ทั้งภายในและนอกโรงเรียนให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ปีการศึกษา 2560

ความเห็นถูกปิด