การแข่งทักษะวิชาการ ปี 2560

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 ได้ 19 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง แม้ไม่ได้ไปต่อ แต่เราชาวเจ้าทุ่งก็ภูมิใจในผลงาน ปีหน้าวางแผนสู้ใหม่ “เป้าหมายมีไว้พุ่งชน”

ความเห็นถูกปิด