ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา 09.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2560
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูได้ประชุมปรึกษาหารือด้านการศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนหลังร่วมรับประทานอาหารเสร็จแล้วท่านผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการอีกด้วย

 

ความเห็นถูกปิด