พิธีมอบใบประกาศโครงการแดร์

เวลา 09.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2560
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีมอบใบประกาศแก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตร
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการ d.a.r.e.) โดยด.ต. สุกฤต เกณฑ์โคกกรวด ครูตำรวจ d.a.r.e.
ประธานในพิธีมอบ คือ พ.ต.ท. อติวรรต ศรีเมือง สว.(สอบสวน)สภ.โพนเขวา ปรท.สว.สภ.โพนเขวา           ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด