งานมุทิตาจิตคุณครูสุภาพร ปาณาตี

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง   โดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร   คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  นักเรียน   ผู้ปกครอง  ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงา

ความเห็นถูกปิด