รับมอบพระพุทธรูป

นายบุญเกิด  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะครูรับมอบพระพุทธรูปแกะสลักหินทราย  ซึ่งท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เจัาอาวาสวัดพุทธวิหาร  กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้มอบในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อแท่ง  สุพิศ  คุณพ่อของท่านเจ้าคุณพระโพธิคุณวิเทศ  เพื่อนำมาประดิษฐานที่หอพระทางเข้าโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

ความเห็นถูกปิด