พิธีเชิญธงชาติเนื่องในวันครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย ของโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) อ.โนนคูณ

ความเห็นถูกปิด