กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ

29/08/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน เนื่องในโอกาสย้าย มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน มาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น

ความเห็นถูกปิด