กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกล่าวบทอาเศียรวาทเพื่อถวายความจงรักภักดี และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยให้ลูกได้แสดงออกถึงความกตัญญูโดยได้นำมาลัยกราบแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการศิริพงษ์ เสนาะ ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

ความเห็นถูกปิด