โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เวลา 09.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิทยากรโครงการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ. เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้อบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด