กิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่องได้นำนักเรียน คณ

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่องได้นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษไปทัศนศึกษาที่วัดสุพรรณหงส์ วัดพระธาตุเรืองรอง สวนสมเด็จฯและพิพิธภัณฑฺสัตว์น้ำ

ความเห็นถูกปิด