เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามการบริหารงบประมาณ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาตรวจ ติดตามการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ปี 2560 ซึ่ง รร.ได้รับจัดสรรการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์และสนามบาสเก็ตบอล แบบ Fiba

a

ความเห็นถูกปิด