การทดสอบNTชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนในตำบลหนองแก้ว คือ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว โรงเรียนบ้านโนนดั่งคุรุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนมหาราช 3 และโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม ได้สอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง

ความเห็นถูกปิด