การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหรากลางวัน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล           ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหรากลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งสี่ท่านที่ได้ชี้แนะแนวทางและให้กำลังใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

ความเห็นถูกปิด