กิจกรรมชุมชน

29/07/2560 วันนี้ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ทุ่งสว่าง นำโดยท่านนายกสนอง ขันวงษ์ นำท่อมาวางเพื่อระบายน้ำให้กับทางโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด