รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

27/07/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ซึ่งได้รับกำลังใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน. ความร่วมมือจากคณะครู. บุคลากร และนักเรียน ทำให้การประเมินผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านที่ได้ชี้แนะแนวทางและให้กำลังใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด