กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นำโดย นายเบญจพล พิมาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ความเห็นถูกปิด