พิธีเปิดการอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและดำเนินการปฏิบัติตามโครงการฯ

วันที่ 23 ก.พ. 2564 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ. ศรีสะเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดย นายเสกสรรค์ วรวิรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรมและดำเนินการปฏิบัติตาม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด