ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นายเถลิงศักดิ์ พรสี่ ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 10 ปี ได้ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความเห็นถูกปิด