เตรียมฐานกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ

วันที่ 23 ก.พ. 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เตรียมฐานกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ

ความเห็นถูกปิด