ผู้ใหญ่ใจดีมอบของใช้ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล1-3

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นางสาวกิตาการ วิไทยราษฎร์ ผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเป็นญาติของ นางสาวปิยะพร โถทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ฝากมอบของใช้ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล1-3 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด