ดำเนินการก่อสร้างกำแพงโรงเรียน

วันที่ 22 ก.พ. 2564 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ให้ช่างดำเนินการก่อสร้างกำแพงโรงเรียน ซึ่งงบประมาณได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานต่างๆ ชุมชน บริษัท ร้านค้า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชาวบ้านในตำบลหนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด