ติดตั้งพัดลมอาคารปฐมวัย

วันที่ 22 ก.พ. 2564 นายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ติดตั้งพัดลมอาคารปฐมวัย

ความเห็นถูกปิด