โรงเรียนบ้านพันลำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอบพระคุณ ผอ.อุทัย คำโท ผอ.สำเริง สิมณี ผอ.สมพร อินทา #ที่มาให้กำลังใจนิเทศติดตามโรงเรียนศีล๕ฯ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ความเห็นถูกปิด