ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศึกษาธิการภาค ๑๔ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะลงตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) โดยมีนายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการสถานศึกษาิิครูและบุคลากรโรงเรียน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

https://www.facebook.com/nongwaengschool.sowanneewitthayakom

ความเห็นถูกปิด