กิจกรรม BIG CLEANING DAY

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อรณรงค์การทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียน วัด ชุมชน ให้ดูสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม

Big Cleaning Day

ความเห็นถูกปิด