กิจกรรมอบรมต้านสารเสพติด

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนายอุทัย สมใจเพ็งและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมต้านสารเสพติด โดยได้รับเกียรติจากพ.ต.อ นิลกาฬ พรศักดิ์ ผกก.สภกันทรารมย์ เป็นวิทยากรและพร้อมคณะร.ต.ท ประมูล พื้นผา รอง สว. จร. สภ.กันทรารมย์ร.ต.ต สว่างวงศ์ อัมภรัตน์ รอง สว. จร.สภ.กันทรารมย์ ด.ต. ภัสกร พูลสุขถนกุล พลขับ สภ.กันทรารมย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติด กฎหมายเบื้องต้น และการรู้กฎจราจร เพื่อการขับขี่ยานพาหนะในท้องถนนได้ถูกตามกฏจราจร ทางโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ขอขอบพระคุณวิทยากร มา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด