ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะศึกษานิเทศก์นำโดย ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา และ ศน.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ได้มาให้ความรู้และคำแนะนำในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพร้อมสำหรับการประเมินดาวดวงที่ ๒และดาวดวงที่ ๓

ความเห็นถูกปิด