ประชุมจัดทำแผนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

นายสมสมัย นาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ พร้อมด้วยคุณครูศิริประภา แก้วคำ ได้เข้าร่วมประชุมทำแผนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ความเห็นถูกปิด