ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เรื่องระดมทรัพยากรผ้าป่าโรงเรียน เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อซ่อมแซมเสาอาคารเรียน ๔๐ ปี การพัฒนาโรงเรียน การป้องกันโรคโควิด -19 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยได้มอบต้นมะละกอให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ปลูกตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางโรงเรียนบ้านเปือยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด