โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเวาะ

วันที่ 22 มกราคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ได้มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความเห็นถูกปิด