ภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ก่อนเปิดเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนได้ปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

ความเห็นถูกปิด