ต่อเติมโรงอาหาร

วันที่ 17 มกราคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ร่วมด้วยช่วยกันต่อเติมโรงอาหารเพื่อทำที่ล้างถ้วยชามแห่งใหม่และระบบน้ำเสีย ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด