มอบทุนการศึกษา

16/01/2564 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งเปิดสอนชดเชย มีผู้ใหญ่ใจดี ชมรมศิษย์เก่าเทศบาล 1 วัดเจียงอี มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 12 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

ความเห็นถูกปิด