ตรวจบริเวณต่างๆของโรงเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางลัดดาวัลย์ กาบบัว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตรวจบริเวณต่างๆของโรงเรียนและดูแลความเรียบร้อย ผลปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในสภาพปกติ ส่วนอาคารเรียนปฐมวัยหลังใหม่ยังดำเนินการก่อสร้าง

ความเห็นถูกปิด