มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ความเห็นถูกปิด