กิจกรรมแปรงฟันประกอบเพลงชั้นอนุบาล1-3

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะครูฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง จัดกิจกรรมแปรงฟันประกอบด้วยเพลง แก่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

ความเห็นถูกปิด